Kære vinklubmedlem,

Der blev på bestyrelsens foranledning afholdt ekstraordinær generalforsamling i vinklubben onsdag den 24. november. 
13 medlemsfamilier var mødt op.

Formanden bød velkommen og begrundede bestyrelsens ønske om at nedlægge vinklubben. Han fratræder sit embede i Ørsted-Dåstrup sogn for at tiltræde et embede i Fuengirola i Spanien. Vinklubben kommer således til at miste sin meget kompetente indkøber/importør ligesom man kommer til at savne lagerplads. Ingen andre i bestyrelsen mente sig egnede til at overtage "jobbet".
Kassereren fremviste og forklarede regnskabet, som viste et "overskud" på omkring 7.600.- (omkostninger til aftenens arrangement var selvsagt ikke indregnet)
Søren og Michael fortalte om mulighederne for at evt. andre uden for vinklubbens regi kunne importere vin, hvis man kunne finde sammen om dette.Herefter gik man over til afstemning om bestyrelsens forslag.
12 stemte for at nedlægge vinklubben
1 undlod at stemme
0 stemte imod.

Languedoc Vinklub er hermed nedlagt. 

Klubbens midler skal ifølge vedtægterne tilfalde medlemmerne.
Det vil kunne dreje sig om ca. kr. 185 - 190 pr. familie. Bestyrelsen har foreslået at man skænkede hele beløbet til Læger uden grænser.
De tilstedeværende medlemmer var eenstemmigt enige heri. Såfremt du ønsker din andel udbetalt bedes du meddele dette - samt et reg.nummer og kontonummer på den bankkonto vi skal overføre beløbet til - på vinklubbens mail senest fredag den 3. december 
Vinklubbens mail-adresse samt hjemmeside vil blive sat på stand-by fra nytår.

Med vinlig hilsen og tak for jeres medvirken til at det er gået så godt

Bestyrelsen